La Càtedra està a punt per participar en Cities and Climate Change Science Conference 2018

La Conferència està organitzada per l’IPCC i tindrà lloc a Edmonton, Canadà, del 5 al 7 de març.

Jaume Albertí, líder de la línia en Construcció Sostenible i Energia de la Càtedra, participarà en l’esdeveniment amb una ponència sobre la necessitat de trobar un mètode per avaluar la sostenibilitat de les ciutats i la importància de basar dit mètode en l’aplicació de l’anàlisi de cicle de vida.

Seu de la conferència CitiesIPCC a Edmonton, Canadà, una ciutat amb iniciatives de sostenibilitat urbana significatives. Crèdits: CitiesIPCC.

Seu de la conferència CitiesIPCC a Edmonton, Canadà, una ciutat amb iniciatives de sostenibilitat urbana significatives. Crèdits: CitiesIPCC.

El Banc Mundial (World Bank Group) va declarar que “les ciutats consumeixen fins al 80 per cent de la producció d’energia arreu del món i representen un volum aproximadament igual de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle”. “Aquest fet ens fa reflexionar sobre si el problema és causat principalment per les ciutats, hauríem de trobar una solució a través d’aquest actor central”, diu Jaume Albertí, líder de la línia en Construcció Sostenible i Energia a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF i participant en la CitiesIPCC Cities and Climate Change Science Conference (Conferència Científica sobre les Ciutats i el Canvi Climàtic), copatrocinada per l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

L’esdeveniment té com a objectiu millorar el coneixement científic i estimular la recerca que sustenta les respostes urbanes efectives i eficients al canvi climàtic, així com proporcionar inputs als productes de l’IPCC, d’acord amb els organitzadors de CitiesIPCC. Aquest esdeveniment internacional únic se celebrarà del 5 al 7 de març a Edmonton (Alberta, Canadà).


És necessària més investigació

Avui comença “Cities and Climate Change Science Conference: Fostering new scientific knowledge for cities based on science, practice and policy” (Conferència Científica sobre les Ciutats i el Canvi Climàtic: Fomentant nous coneixements científics per a les ciutats basats en la ciència, la pràctica i la política), una reconeguda conferència internacional en la qual els participants desenvolupen la seva activitat investigadora en l’àmbit del medi ambient i el desenvolupament sostenible. Consisteix en una jornada de tres dies composta per sessions plenàries i temàtiques paral·leles, així com presentacions de comunicacions científiques i pòsters. El fòrum recolza la implementació de l’Acord de París (2015), la Nova Agenda Urbana (2016) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del 2015.

Segons els organitzadors, aquest esdeveniment busca motivar la pròxima frontera en la recerca centrada en la ciència de ciutats i el canvi climàtic, mitjançant la identificació de la investigació i les llacunes de coneixement, així com l’establiment d’una agenda global basada en el reconeixement d’aquests buits en la literatura publicada per part de les comunitats d’acadèmics, practicants i responsables de l’elaboració de polítiques urbanes. Un altre objectiu és inspirar la recerca global i regional que condueixi a publicacions i informes científics per a revistes especialitzades, a través d’un coneixement co-dissenyat i coproduït que condueixi a pràctiques urbanes efectives i inclusives.

Finalment, l’últim objectiu general de la conferència és estimular la investigació sobre ciutats i canvi climàtic durant el Sisè Report d’Avaluació (AR6), organitzat pels membres de l’IPCC, i definir un conjunt de temes claus d’investigació i preguntes que poden abordar-se abans del Setè Report d’Avaluació (AR7) de l’IPCC.


Anàlisi de cicle de vida aplicada a ciutats

La intervenció de l’estudiant de doctorat del Projecte TyLCA de la Càtedra, Jaume Albertí, tindrà lloc el 6 de març durant la sessió que porta per títol “Infrastructure Transitions and Urban Form” (Transicions de Infraestructura i Forma Urbana). Aquesta sessió presentarà “una visió general de la ciència i la pràctica d’avaluar múltiples resultats de sostenibilitat a les ciutats amb un enfocament en la infraestructura urbana, presentant avanços en investigació i exemples aplicats a les ciutats”, apunten els organitzadors.

L’agenda prevista es dividirà en dues rondes que respondran les següents preguntes: Quines eines transfronteres de cicle de vida estan usant les ciutats per analitzar els diferents aspectes de la sostenibilitat? (“What transboundary life cycle based tools are cities using to assess different aspects of sustainability?”), a la primera. A la segona ronda: Quina és la ciència dedicada a abordar els efectes en la salut i resiliència de les ciutats? Tenen relació amb altres efectes sostenibles en ciutats? (“What is the science of addressing health and resilience outcomes in cities? Are these linked with other sustainability outcomes in cities?”).

Com part de la primera ronda, Albertí portarà a terme una ponència amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat de definir una metodologia per avaluar la sostenibilitat de les ciutats. “Les pautes i estàndards actuals no tenen en compte tots els aspectes per avaluar els impactes mediambientals de les regions urbanes, com la perspectiva holística, la perspectiva de cicle de vida, un punt de vista d’impacte múltiple, així com la possibilitat de comparar resultats entre ciutats”, explica l’investigador. Per tant, amb l’objectiu d’abordar la manca de mètodes d’avaluació que dificulta l’elaboració d’estàndards de sostenibilitat, “estem desenvolupant un mètode d’avaluació basat en l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV)”, afegeix.

En un context en el qual les ciutats estan exercint un paper protagonista en la contribució a alimentar el problema del canvi climàtic, “aquesta conferència és molt important perquè implica el reconeixement de les ciutats com actors rellevants en la lluita contra el mateix”, destaca Albertí. Però, “malgrat tot el progrés realitzat, encara queda molta feina per fer”, subratllen els organitzadors de la Conferència, emfatitzant l’objectiu de l’esdeveniment.


“Una iniciativa global per a les Nacions Unides”

Sustainable Development Solutions Network (SDSN), una de les entitats organitzadores de la Conferència, és responsable de patrocinar l’assistència excepcional de la Càtedra a l’esdeveniment gràcies a la competitiva proposta presentada per Jaume Albertí. SDSN, composta per més de 700 institucions, entre les que s’inclou la Càtedra, mobilitza un coneixement científic i tecnològic global per promoure solucions pràctiques a favor del desenvolupament sostenible, incloent la implementació dels ODS i l’Acord de París.

Per a més informació, veure Nota de Premsa (anglès): "World Scientists, Local Leaders Map Research Agenda for Cities and Climate Change for Coming Years"

 

0 Comments

Add Comment


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  Segueix-nos a les xarxes!

  tw logo        linkedin logo_initials 

  Projectes destacats

  Análisis de Ciclo de Vida de la producción de vino de La Rioja.

  Cálculo de Huella de Carbono de la cadena de producción textil de la marca MANGO.

  Diseño de un software integrado para una Arquitectura Sostenible.

  Cálculo de ahorro de emisiones de CO2 en los productos de la Red Compra Reciclado.

  Desarrollo de criterios de una Ecoetiqueta Europea para edificios de oficinas y para la compra y contratación pública verde.

  Creación de una plataforma on line para difundir casos de estudio de edificación sostenible.

  Análisis del Ciclo de Vida de un Turista que viaja a las Islas Baleares.

  Sensibilización y recogida selectiva de juguetes con componentes eléctricos y electrónicos en als escuelas.

  Diseño de un software de gestión de envases.