Com es calcula la quantitat d'aigua utilitzada per fabricar uns pantalons texans?

La Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa i la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d'ESCI-UPF, analitzen l'impacte hídric d'uns pantalons texans, des de la producció del cotó fins al transport als magatzems d'una organització.

Amb l'objectiu de conèixer la distribució de l'ús d’aigua i poder reduir-lo, els investigadors han elaborat una eina de càlcul perquè qualsevol organització obtingui el resultat de la petjada hídrica en la fabricació d'uns texans (denim), aplicable a altres teixits similars

petjada hidrica texans

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra el 22 de març de cada any a iniciativa de Nacions Unides, la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d'ESCI-UPF, publiquen l'informe “Càlcul de la Petjada Hídrica d'un producte”. Aquest estudi pretén determinar la utilització d'aigua (petjada hídrica) en la fabricació d'uns pantalons texans per a una organització, “des de la producció del cotó, del teixit denim, la seva confecció i acabats en diferents àrees, fins al seu posterior transport als magatzems d’una organització”, explica Xavier Carbonell, director de la Càtedra MANGO de RSC i responsable de l'estudi. En base a aquesta anàlisi, i amb l'objectiu d'incidir favorablement en la reducció de l'impacte sobre l'ús d'aigua, els investigadors han elaborat una eina de càlcul en Excel perquè qualsevol organització obtingui el resultat de la petjada hídrica d'un producte.

L'estudi es focalitza en l'economia circular, “en què es limita o anul·la tant l'extracció de matèries primeres com la generació de residus”, destaca Carbonell. Per tant, “se centra en aprofitar de forma més eficient els recursos hídrics en el procés de fabricació d'uns pantalons texans”, afegeix.

Anàlisi de cicle de vida d'uns texans (denim)

L'estudi se centra en una peça molt comú, pel fet de ser una de les més venudes i poder disposar de dades sobre l'ús de l'aigua de forma senzilla i completa. Els investigadors han centrat l'anàlisi en la part del cicle de vida prèvia a la seva utilització per part del consumidor i el seu tractament final un cop s'ha fet servir i ja és inutilitzable. A causa de la gran varietat de texans que existeixen, s'ha realitzat una mitjana dels diferents pesos dels teixits fins a aconseguir uns 'texà mitjà' amb un pes de 0'318 kg, base de referència per al càlcul.

La metodologia utilitzada en l'anàlisi recull els consums de l'aigua en les diferents etapes de fabricació. “L'impacte més gran sobre l'aigua és la necessària per a la primera fase de cultiu del cotó amb el qual es fabricaran els texans, representant el 68,8% de l'impacte hídric respecte al total. Per tant, la utilització de fibra reciclada permetria disminuir notablement la petjada hídrica dels texans”, explica Carbonell. La segona fase se centra en la fabricació del teixit, incloent-hi la filatura i teixidura i la tintura. La tercera fase és la manufactura del texà, que inclou tall, confecció, rentat, tintat, etiquetatge i embalatge, i transport i distribució.

A partir de les dades sobre el consum d'aigua en cadascuna de les etapes de la producció dels texans, s'ha calculat la petjada hídrica mitjançant l'estàndard ISO 14046:2014 utilitzant el software GaBi1, que permet crear models de cicle de vida de productes i processos. Així mateix, per oferir una metodologia de càlcul en el sector tèxtil, els investigadors han creat una eina simplificada basada en el programa Excel que “permet obtenir ordres de magnitud sobre l'ús d'aigua en diferents peces de roba confeccionades amb teixit denim basat en cotó 100%”, explica Jaume Albertí, líder de la línia d'Energia i Construcció Sostenible a la Càtedra UNESCO ESCI-UPF i responsable de l’anàlisi tècnica de l’estudi.

“Un cop calculat l'ús d'aigua en la confecció d'uns texans, seria convenient aplicar-lo a altres productes de característiques similars com, per exemple, samarretes”, destaca Carbonell. “Enfocat en l'optimització de l'ús de l'aigua, aquest treball estableix les bases per poder prendre mesures en els diferents punts de la cadena de producció i canals de distribució”, conclou. Amb aquest objectiu, els investigadors posen l'informe “Càlcul de la Petjada Hídrica d'un producte” (en espanyol) a disposició de les organitzacions interessades en la seva aplicació.

Dia Mundial de l'Aigua

La Càtedra UNESCO ESCI-UPF “desenvolupa la seva activitat investigadora i de capacitació professional unint esforços amb organitzacions no governamentals, administració pública, sector privat i altres centres de recerca, a nivell nacional i internacional, per assolir l'Agenda de Desenvolupament Sostenible per a l'any 2030 , aprovada per la ONU al 2015, que compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”, explica Albertí. Dels 17 Objectius, el sisè és el que tracta el tema de l'aigua amb la voluntat de poder comptar amb reserves d'aigua suficients per a tots els usos i serveis de forma equilibrada amb vistes a l'any 2030, sintonitzant amb els objectius del Dia Mundial de l'aigua. Així mateix, connecta amb l'ODS 12 destinat a “garantir modalitats de consum i producció sostenible”.

Coordinat pel mecanisme de col·laboració de la ONU UN-Water, el Dia Mundial de l'Aigua, crida l'atenció sobre la importància de l'aigua a escala global. El tema d'aquest any 'Natura de l'aigua', se centra en explorar solucions basades en la natura per afrontar els reptes de l'aigua del segle XXI, prenent consciència del fet que “l'aigua juga un paper clau en la reducció de la pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilitat ambiental”, tal com recull la ONU.

 

La Càtedra UNESCO i la Càtedra MANGO de RSC d'ESCI-UPF, col·laboren estretament en projectes de recerca vinculats amb els tres pilars de la sostenibilitat: ambiental, social i econòmic.

 

0 Comments

Add Comment


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  Segueix-nos a les xarxes!

  tw logo        linkedin logo_initials 

  Projectes destacats

  Análisis de Ciclo de Vida de la producción de vino de La Rioja.

  Cálculo de Huella de Carbono de la cadena de producción textil de la marca MANGO.

  Diseño de un software integrado para una Arquitectura Sostenible.

  Cálculo de ahorro de emisiones de CO2 en los productos de la Red Compra Reciclado.

  Desarrollo de criterios de una Ecoetiqueta Europea para edificios de oficinas y para la compra y contratación pública verde.

  Creación de una plataforma on line para difundir casos de estudio de edificación sostenible.

  Análisis del Ciclo de Vida de un Turista que viaja a las Islas Baleares.

  Sensibilización y recogida selectiva de juguetes con componentes eléctricos y electrónicos en als escuelas.

  Diseño de un software de gestión de envases.