Anàlisi de cicle de vida per avaluar els residus dels abocadors

Francesco Mettifogo, estudiant de màster en Enginyeria Ambiental visitant a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF, presenta la seva tesi de màster sobre els impactes de les emissions procedents dels abocadors.

Els resultats de la tesi assenyalen el canvi climàtic com l’impacte més significatiu en tots els escenaris analitzats. L’ús d’emissions de gas per produir electricitat podria reduir aquest problema mundial.

Imatge d’un abocador, element central de l’estudi. Font: Pexels.

Imatge d’un abocador, element central de l’estudi. Font: Pixabay.

L’estudiant de màster del programa de d’Enginyeria Ambiental de la Universitat de Pàdua (Itàlia), Francesco Mettifogo, presenta la seva tesi “Desenvolupament d’un model d’Inventari de Cicle de Vida per avaluar la càrrega mediambiental de diferents configuracions d’abocadors a Espanya”, realitzada a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF durant la seva estada de quatre mesos a Barcelona sota la supervisió de  la Dra. Alba Bala. El principal objectiu de la tesi de Màster és crear un model d’abocador que sigui flexible i aplicable a diferents escenaris, basat en la metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV). El seu treball ha aconseguit la qualificació més alta per part del comitè acadèmic avaluador.

“L’aplicació de la perspectiva de cicle de vida per analitzar un abocador i les seves fases relatives és considerada una bona eina per entendre els problemes ambientals i conscienciar sobre les seves implicacions”, diu Mettifogo. Els resultats de l’estudi mostren que el canvi climàtic és el major impacte en tots els escenaris analitzats, però existeix la possibilitat de reduir aquest problema produint electricitat a partir de les emissions de gas dels abocadors.

 

Inventari de Cicle de Vida d’abocadors de residus sòlids municipals

La tesi de Màster consisteix en crear un model d’Inventari de Cicle de Vida d’un abocador per analitzar els impactes ambientals dels residus sòlids municipals produïts i les seves conseqüències usant el software GaBi, “amb la finalitat que sigui flexible i aplicable als diferents escenaris”, explica Mettifogo. “Una de les fases més estimulants del projecte ha sigut la de creació del model d’abocador mitjançant el software GaBi. Elaborar un model des de zero amb la finalitat que sigui útil en un projecte futur, ha sigut un repte, subratlla l’estudiant de màster.

El principal objectiu del projecte és millorar el Model FENIX, una eina desenvolupada sota el “FENIX Project - Giving Packaging a New Life” de la Càtedra (2010-2013), “destinat a ajudar als gestors de residus locals i regionals a buscar solucions eco eficients i ecològiques per tal de gestionar els residus dels envasos”, destaca l’estudiant de màster. Amb la voluntat de contribuir al Projecte FENIX, el model desenvolupat per Mettifogo es basa en el model d’Inventari de Cicle de Vida pel subsistema abocador (una eina de càlcul mitjançant Excel) dut a terme a la Universidad de Santiago de Compostela (USC), col·laboradora del Projecte FENIX. “En comparació amb el model original, el que he elaborat és apte per ser aplicat a altres contextos adaptant els valors dels paràmetres, i també ofereix la possibilitat de fer actualitzacions. Per tant, el model FENIX es manté actualitzat”.

Després de desenvolupar el model d’abocador, Mettifogo ha generat un inventari de cicle de vida per a 19 fluxos de residus i una anàlisi detallada dels impactes mediambientals del model d’abocador, considerant la composició mitjana dels residus i el clima espanyol, amb  la supervisió  de la Dra. Alba Bala, líder de la línia d’investigació de Gestió de Residus de la Càtedra. Els resultats de la tesi de Màster indiquen que el canvi climàtic és la categoria amb major impacte relatiu en tots els escenaris comparats. “L’escenari on els impactes relacionats amb el canvi climàtic són menors és en el qual el gas de l’abocador es recull i s’usa per produir electricitat. Les alternatives consisteixen en proporcionar un sistema de combustió (recollida i crema del gas de l’abocador) o en usar una capa de metà oxidatiu per reduir la quantitat de metà”, emfatitza Mettifogo.

 

Conscienciar sobre la gestió de residus

“Els abocadors juguen un paper central en la gestió de residus, perquè si aquests estan ben dissenyats i correctament implementats en el sistema de gestió de residus, aleshores poden actuar com a depositaris geològics, reintroduint els elements en el cicle natural de la Terra”, ressalta Mettifogo. L’estudiant de màster opina que tots tenim el deure de contribuir a aquesta reducció, però també “els governs han d’enfortir la conscienciació dels ciutadans per tal d’induir un comportament de consum sostenible”.

Després de la seva estada de quatre mesos a la Càtedra, Mettifogo confessa que “he tingut l’oportunitat de créixer professionalment i conèixer a persones rellevants en el sector mediambiental”, fent especial esment a la Dra. Alba Bala, la seva supervisora a la Càtedra. En un futur pròxim, aspira a treballar en un projecte “en el qual pugui aplicar el coneixement d’anàlisi de cicle de vida i gestió de residus que he après a la universitat i durant la meva estada a la Càtedra”.

 Francesco Mettifogo després de defensar la seva tesi de Màster a Pàdua, Itàlia.

Francesco Mettifogo després de defensar la seva tesi de Màster a Pàdua, Itàlia.
 

0 Comments

Add Comment


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  Segueix-nos a les xarxes!

  tw logo        linkedin logo_initials 

  Projectes destacats

  Análisis de Ciclo de Vida de la producción de vino de La Rioja.

  Cálculo de Huella de Carbono de la cadena de producción textil de la marca MANGO.

  Diseño de un software integrado para una Arquitectura Sostenible.

  Cálculo de ahorro de emisiones de CO2 en los productos de la Red Compra Reciclado.

  Desarrollo de criterios de una Ecoetiqueta Europea para edificios de oficinas y para la compra y contratación pública verde.

  Creación de una plataforma on line para difundir casos de estudio de edificación sostenible.

  Análisis del Ciclo de Vida de un Turista que viaja a las Islas Baleares.

  Sensibilización y recogida selectiva de juguetes con componentes eléctricos y electrónicos en als escuelas.

  Diseño de un software de gestión de envases.