ECOJOGUINA- Ecodisseny en el sector de la joguina amb components elèctrics i/o electrònics

 

ecojoguina

Temàtica
Ecodiseny, ACV
 
Any

12 07 2006 - 31 05 2007

Finançament

ACC1Ó (Gencat), DG de Qualitat Ambiental (Departament de Medi Ambient i Habitatge del Gencat) y Agència de Residus de Catalunya (Gencat)

 

"Premi medi ambient 2008” en la categoria d'Universitats, per la coordinació dels projectes "EcoJoguina/R-ciclejoguina", atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Descripció

El projecte ECOJOGUINA, finançat per la Generalitat de Catalunya per un període de 2 anys, es va iniciar per impulsar la implementació de la Política Integrada de Producte en la indústria de la joguina. El sector de les joguines, d'important implantació a Catalunya, està sotmès a fortes pressions de mercat, des de la competència dels països asiàtics a la nova legislació europea relativa a components elèctrics i electrònics. D'altra banda, les joguines incorporen cada vegada més elements elèctrics i electrònics que incrementen el seu impacte sobre el medi ambient i que els converteix en objecte de la legislació comunitària (Directives RAEE i RoHS). La capacitat del sector català per exportar joguines a països bàsicament europeus, on el disseny i la qualitat són elements fonamentals per la competitivitat, serà en els propers anys una estratègia clau per garantir la seva supervivència. L'ecodisseny constitueix doncs una oportunitat per a la innovació en el si de les empreses en afavorir la creació i el desenvolupament de noves maneres de produir.

L'objectiu principal del projecte ECOJOGUINA va ser el d'afavorir l'ambientalització del sector de la joguina amb components elèctrics i electrònics, des del consens assolit pels diferents actors claus del mercat, a través de la inclusió de criteris ambientals en el disseny dels seus productes utilitzant com a eina l'Anàlisi de Cicle de Vida. El projecte va fomentar un canvi positiu en el mercat, actuant sobre el disseny i la venda de joguines ambientalment més correctes i afavorint la col·laboració entre els diferents agents del mercat. ECOJOGUINA va demostrar la utilitat de l'ecodisseny com a eina per a la innovació ambiental, al mateix temps que va promoure la diferenciació en el mercat de les empreses catalanes del sector de les joguines que van participar en el projecte.

 

Socis: Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF

Idioma: Espanyol, Català, Anglès


Objetius
 

  • Afavorir l'ambientalització del sector de la joguina amb components elèctrics i electrònics, a través la col·laboració entre els diferents actors clau del mercat (administració, empreses, investigadors, associacions de fabricants, associacions de consumidors, recicladors ...); 

 

  • Fomentar el diàleg i els processos participatius entre aquests actors per debatre aspectes claus sobre l'ecodisseny en joguines a través de tallers;

 

  • Crear un panell de producte (fòrum de representants) integrat per representants de tot el cicle de vida del sector de la joguina per debatre la problemàtica ambiental del sector i buscar solucions;

 

  • Demostrar la utilitat de l'Anàlisi de Cicle de Vida i de l'Ecodisseny de joguines a través de 4 casos pràctics de 4 empreses del sector català de la joguina (IMC Toys, Educa Borràs, NINCO i IBB Autoracing);

 

  • Proporcionar eines al sector de la joguina elèctric i electrònic per posar en pràctica l'ecodisseny;

 

  • Generar debat entre la població i informar els consumidors i distribuïdors sobre els beneficis ambientals de les joguines ecodissenyades.

 

Metodologia

El Projecte ECOJOGUINA ha estat dissenyat seguint les recomanacions de la Política Integrada de Producte de la Unió Europea [CCE, 2001], adoptant la visió del Cicle de Vida. S'han integrat diferents eines ambientals (ACV, ecodisseny, ecoetiquetatge ambiental, panells de producte, tallers de treball) i s'ha cooperat amb tots els actors de la cadena de valor: fabricants, recicladors, consumidors, Administració i investigadors.

 

Resultats i conclusions

  • Pla d'ambientalització del sector de la joguina amb components elèctrics / electrònics
  • Guia d'aplicació ECOJOGUINA (Fullana i Palmer et. Al 2008), manual pràctic per a l'aplicació del disseny ecològic en la indústria de la joguina.

 


Publicacions i informació addicional


Projectes relacionats

R-CICLEJOGUINA
 

 

 

 
Segueix-nos a les xarxes!

tw logo        linkedin logo_initials