La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF


La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF es crea per conveni entre l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de la Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) el 17 de desembre de 2010. Al maig del 2011 el Dr. Pere Fullana i Palmer és ratificat com el seu Director. 

La idea de la creació de la Càtedra UNESCO sorgeix de la voluntat del Grup d’Investigació de Gestió Ambiental (GiGa), fundat al 2004 pel Dr. Fullana i Palmer, d’expandir i intercanviar coneixements del Cicle de Vida i la seva aplicació a la prevenció del canvi climàtic en una dimensió més internacional. GiGa és, a partir del 2011, la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF

La Càtedra UNESCO ha participat i/o coordinat nombrosos projectes nacionals i internacionals d’anàlisi de cicle de vida (ACV), ecodisseny, compra verda i comunicació ambiental (ecoetiquetes) de productes, petjada de carboni i hídrica, governança en la gestió ambiental i integració d’aspectes socials i econòmics en les avaluacions ambientals. Aquests projectes, finançats tant per entitats públiques com privades, aporten solucions compatibles amb les exigències del mercat, les expectatives socials i el respecte cap a l’entorn, integrant els tres àmbits de la sostenibilitat. Alguns d’aquests projectes han rebut guardons prestigiosos, com el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Ecojoguina) i la Contribució Científica Més Rellevant en el Congrés Mundial de Gestió de Cicle de Vida LCM 2009 (Progric).

La missió de la Càtedra UNESCO és la de promoure la investigació, l’educació, l’establiment de xarxes de col·laboració i la generació de documentació orientats al desenvolupament sostenible de productes i processos a nivell internacional. Això permet una millora substancial de totes aquelles metodologies de cicle de vida aplicades al canvi climàtic i a la seva prevenció, afegint valor a l’estat de l’art actual. Així mateix, la Càtedra UNESCO té una clara vocació internacional, facilitant la col·laboració entre investigadors de renom internacional i els docents d’universitats i altres institucions d’Europa, Amèrica Llatina, el Carib i Àfrica i altres regions del món.

La Càtedra UNESCO també compta amb una empresa spin-off de base tecnològica creada al 2010, Cyclus Vitae Solutions, SL, s’ha fundat l’Observatori Punt Verd de Cicle de Vida de l’Envàs, finançat per Ecoembes i Sociedade Ponto Verde. 

A la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF:

  • Treballem en la Gestió de Cicle de Vida
  • Enfortim capacitats
  • Proveïm un enfocament internacional
 
Segueix-nos a les xarxes!

tw logo        linkedin logo_initials 

Fullet corporatiu

leaflet-unescochair-2016prov

Experts en ACV

pere fullanaDr. Pere Fullana i Palmer (Director) 

Desde los inicios ha sido delegado español en la redacción de las normas ISO sobre ciclo de vida, ecodiseño y ecoetiquetas. Es miembro del comité de dirección de la iniciativa de Ciclo de Vida de Naciones Unidas y participa en la redacción de los protocolos de gases de efecto invernadero del Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible, así como en la revisión de la norma PAS 2050 de Huella de Carbono. Es editor de la revista International Journal of LCA (IJLCA). Fue también Presidente del Comité de Dirección de ACV para SETAC Europa y miembro del Consejo de Administración.


 

Contacte

unescochair@esci.upf.edu

+34 93 2954710 ext.. 247

Passeig Pujades,1
08003 Barcelona
España