La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF prioritza el desenvolupament de recerca aplicada i programes de capacitació i divulgació, en l’àmbit nacional i internacional, en institucions d’educació superior, d’investigació científica i capacitació professional tot unint esforços amb la UNESCO para assolir l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Missió

Unir esforços per a la recerca i l’educació amb socis d’arreu del món segons els principis definits per la UNESCO per racionalitzar la perspectiva del cicle de vida en la presa de decisions davant dels desafiaments de la sostenibilitat.

Visió

La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF aspira a transformar el món per millorar-lo, sent una nova font d’investigació d’alt impacte, reconeguda nacionalment i internacionalment, tant en el desenvolupament de polítiques i aliances comercials en Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) i economia circular com en la seva aplicació per a la mitigació del canvi climàtic.

Valors

  • Avantatge comparatiu, rellevància i valor afegit d’UNESCO i ESCI-UPF 

  • Experiència en ecodisseny, ACV, comunicació ambiental i disseny de sistemes de gestió ambiental orientats a productes, serveis i organitzacions

  • Capacitat d’innovació en la millora i la difusió de solucions en economia circular
  • Poder de convocatòria i lideratge en sostenibilitat

  • Internacionalitat

Objectius de desenvolupament a llarg termini

  • Contribuir a fomentar la sostenibilitat ambiental mitjançant l’establiment d’un fons de coneixement internacional sobre “Gestió del Cicle de Vida”, dedicat a la recerca, l’educació i la difusió d’activitats, posant el focus especialment en la mitigació del canvi climàtic.

  • Promoure el desenvolupament de capacitats a través de la integració de la recerca i l’educació a l’Amèrica Llatina, el Carib i l’Àfrica mitjançant l’establiment d’una xarxa de relacions de cooperació amb entitats estrangeres.

  • Difondre i afavorir projectes de recerca interdisciplinaris que integrin aspectes econòmics i socials, com també la governança en la gestió ambiental, per tal de permetre una millora substancial en les metodologies que donen suport a les aplicacions del cicle de vida per a la mitigació del canvi climàtic.

Tríptic corporatiu

Fullet corporatiu

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-05-21 19:49:44