La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF ha participat en i/o coordinat un nombre significatiu de projectes nacionals i internacionals, entre els quals s’inclouen la col·laboració transfronterera sobre Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), ecodisseny, contractació amb criteris ecològics i comunicació ambiental de productes (ecoetiquetes), petjada de carboni i petjada hídrica, governança en la gestió ambiental i integració de consideracions socials i econòmiques a l’hora d’avaluar els impactes ambientals. Aquests projectes, finançats per organitzacions públiques i privades, proporcionen compatibilitat amb els requisits del mercat, la diversitat de preferències socials i el respecte pel medi ambient, de manera que integren les tres dimensions del desenvolupament sostenible.

La Càtedra UNESCO ESCI-UPF ha participat en més de 100 projectes d’investigació internacionals i nacionals

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-06-25 14:29:31