Dr. Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF 

Ahir

La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF (coneguda anteriorment com a Grup d’Investigació en Gestió Ambiental, GiGa, a ESCI-UPF), en la seva cerca de la sostenibilitat ambiental, continua un esforç de més d’una dècada encaminat a una millora substancial en les metodologies que donen suport a les aplicacions de cicle de vida per mitigar el canvi climàtic.

Avui

La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF és un centre internacional d’excel·lència en l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) i una font líder de recerca innovadora sobre l’ACV i la seva aplicació per mitigar el canvi climàtic. Es va fundar el mes de desembre del 2010 per un acord entre l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), essent-ne ESCI-UPF (Barcelona, Espanya) la institució amfitriona.

Demà

Els objectius a llarg termini de la Càtedra UNESCO per tal de fer front als desafiaments del futur inclouen: promoure la investigació científica, la cooperació i l’educació i fomentar la comunicació sobre el desenvolupament sostenible de productes i serveis en l’àmbit nacional i internacional en benefici del medi ambient i de la societat.

Dr. Pere Fullana i Palmer

El Dr. Pere Fullana i Palmer és doctor en Enginyeria Industrial (URL) –Premi Caja Madrid– i graduat en Enginyeria Industrial (UAB) i Enginyeria Química (IQS-URL) –Premi al Millor Projecte Final de Llicenciatura (BDFP, segons la sigla anglesa) el 1988. A més, ha complementat la seva formació acadèmica amb estudis de postgrau en Informàtica i Gestió Empresarial.

Actualment és catedràtic d’ESCI-UPF, on també exerceix la direcció de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF.

Contribueix en diverses activitats educatives de postgrau, principalment enfocades a la supervisió d’estudiants de doctorat. Així mateix, el Dr. Fullana és professor del Màster en Gestió de Residus (UPM) i coordinador de mòduls al Màster en Gestió Ambiental (USJ). Finalment, a nivell de grau, també imparteix l’assignatura Gestió de la sostenibilitat en el Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (GMNI) d’ESCI-UPF.

El seu enfocament internacional l’ha portat a presidir el Comitè Directiu SETAC Europe LCA i a ser el primer membre LCA (Life Cycle Assessment) del Consell Europeu de la Societat de Toxicologia Ambiental i Química (Society of Environmental Toxicology and Chemistry, SETAC). Durant molts anys ha estat delegat espanyol actiu dels comitès de normalització ambiental ISO i CEN. També ha participat des dels seus inicis en la UNEP/SETAC Life Cycle Initiative: la Iniciativa del Cicle de Vida del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA; United Nations Environment Programme, UNEP) i la SETAC. El Dr. Fullana també ha participat en el desenvolupament del Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle (GHG Protocol) per al càlcul de les emissions en tota la cadena de valor (Scope 3) i producte, i actualment és membre del Grup d’Experts sobre Canvi Climàtic de la Unió per la Mediterrània (Union for the Mediterranean, UfM).

L’any 2009 va ser guardonat amb el Premi a la Millor Contribució Científica per la Societat Internacional d’Ecologia Industrial en la IV Conferència Internacional sobre Gestió del Cicle de Vida, LCM2009. El 2008, la Càtedra fou guardonada amb el Premi Medi Ambient 2008 a projectes de recerca, desenvolupament i innovació encaminats a la mitigació del canvi climàtic, atorgat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, pel Projecte ECOTOY - ECOdesign in the TOY sector with electrical and electronic devices. Així mateix, la Càtedra fou reconeguda com a finalista del Premi Europe INNOVA 2008 de la Comissió Europea. L’any 2013 va rebre una Menció a l’Excel·lència Energètica per part de la Generalitat de Catalunya i el 2018 va rebre el Premi a la Contribució Científica més rellevant en el Congrés de RECUWASTE pel projecte LIFE Zero Cabin Waste, a més del Premi a la Millor Presentació Oral i el Premi al Millor Pòster d’Estudiants de la conferència LCA Food 2018, celebrada a Bangkok, Tailàndia.

El 1993, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), conscients de la importància de tenir empreses a l’exterior i de la necessitat que aquestes empreses poguessin disposar de recursos humans preparats tècnicament i culturalment, van crear ESCI-UPF, l’Escola Superior de Comerç Internacional, amb un objectiu ben clar: formar professionals experts en els negocis internacionals. A aquest projecte es van unir institucions i organitzacions que compartien la seva filosofia i els seus objectius (com ara la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell de Cambres de Catalunya i PIMEC), com també un nombre important d’empreses.

D’aleshores ençà, a través de la seva oferta de màsters, grups de recerca i les càtedres MANGO d’RSC i UNESCO, ESCI-UPF ha esdevingut un referent en la formació de professionals amb excel·lència en negocis internacionals.

Els objectius d'ESCI-UPF:

 • Preparar professionals que siguin capaços de treballar eficaçment en qualsevol empresa privada o pública amb vocació internacional.
 • Formar experts per gestionar l’expansió i la consolidació de les empreses en els mercats internacionals.
 • Preparar emprenedors amb capacitat per crear la seva pròpia empresa.
 • Formar professionals per treballar en els camps de la recerca, el desenvolupament i la innovació.
 • Ser un espai de referència i de debat sobre problemes actuals d’abast internacional.
 • Desenvolupar línies d’investigació i assessorament en temes propis d’ESCI-UPF en relació amb les empreses i les institucions del seu entorn.

Professionals de categoria internacional procedents d’empreses destacades formen l’equip docent i de recerca d’ESCI-UPF.

Instal·lacions

La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic té la seva seu a ESCI-UPF, Barcelona, que li proporciona tots els recursos necessaris per impulsar la investigació i la innovació, així com per dur a terme activitats relacionades amb la gestió, l’administració i la comunicació. L’edifici de 7.600 m2 d’ESCI-UPF, dissenyat per l’arquitecte Rafael Cáceres Zurita, transmet el missatge d’internacionalitat i de projecció al món de la institució. L’edifici a tres vents, de cinc pisos i terrat, ubicat al Born de Barcelona, també ofereix unes vistes magnífiques de la ciutat, concretament del Parc de la Ciutadella i de Ciutat Vella.

Contribuir a fomentar la sostenibilitat ambiental mitjançant l’establiment d’un fons de coneixement internacional sobre “Gestió del Cicle de Vida”, dedicat a la recerca, l’educació i la difusió d’activitats, posant el focus especialment en la mitigació del canvi climàtic.

 • La Càtedra ha participat en o ha liderat prop de 50 projectes de recerca competitius nacionals i internacionals i un nombre similar de projectes d’investigació industrial;
 • ha contribuït en graus i màsters, com també en programes de doctorat, amb més de 15 estudiants de doctorat;
 • i ha constituït diferents plataformes de recerca i de difusió, com ara la plataforma d’Internet Construction21 (www.construction21.eu).

Promoure el desenvolupament de capacitats a través de la integració de la recerca i l’educació a l’Amèrica Llatina, el Carib i l’Àfrica mitjançant l’establiment d’una xarxa de relacions de cooperació amb entitats estrangeres.

 • La Càtedra ha acollit 17 investigadors d’intercanvi, entre ells dos estudiants de doctorat de Brasil i Colòmbia, i, a més a més, ha establert 46 acords de col·laboració.
 • Com a part de la plataforma Construction21, ha establert més de 50 acords de col·laboració, i recentment ha incorporat com a nous socis el Marroc i la Xina.
 • Ha establert un memoràndum d’entesa (MoU) amb el PNUMA (Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient) destinat a proporcionar un marc de cooperació i entesa i també a afavorir la col·laboració entre les parts per contribuir encara més als seus objectius compartits en relació amb l’ús global de coneixements fidedignes sobre el cicle de vida. La finalitat és facilitar la identificació i la implementació de polítiques i pràctiques de millora destinades a promoure i brindar eficiència de recursos i consum i producció sostenibles. En el marc d’aquest MoU, s’han establert dos Acords de finançament a petita escala (SSFA) els anys 2014 i 2017 i, al 2016, un Acord de cooperació per a programes (PCA) i un Acord Financer de minimis DMFA per donar suport al desenvolupament de metodologies d’ACV, iniciatives nacionals i regionals a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina, sistemes per garantir la qualitat dels subministraments i consultes amb parts interessades posant l’èmfasi en economies emergents i de ràpid creixement.
 • Els projectes EDULINK i MSE.ESE (per desenvolupar programes de màster) ens han permès d’associar-nos amb universitats a Sud-Àfrica, Botswana, Namíbia, Jordània (2), Síria (2), Tunis (2) i Egipte (2).

Difondre i afavorir projectes de recerca interdisciplinaris que integrin aspectes econòmics i socials, així com la governança en la gestió ambiental, per tal de permetre una millora substancial en les metodologies que donen suport a les aplicacions del cicle de vida per a la mitigació del canvi climàtic.

 • La Càtedra ha publicat prop de 100 articles en prestigioses revistes científiques internacionals com Environmental Science and Technology, The International Journal of Life Cycle Assessment, Ecological Modelling, Journal of Industrial Ecology, Ecological Indicators o Journal of Cleaner Production. També ha produït altres contribucions, com ara llibres, capítols de llibres i documents de conferències, així com altres publicacions en format guia.
 • ESCI-UPF, a més, ha aconseguit atraure la International Life Cycle Academy (ILCA), que s’allotja a les seves instal·lacions.
 • La Càtedra ha organitzat destacades conferències internacionals i nacionals, i el seu director, el Dr. Fullana i Palmer, ha contribuït en múltiples congressos i conferències, entre d’altres al Líban i Jordània.
 • S’ha establert un grup integrat més ampli juntament amb els altres dos grups de recerca d’ESCI-UPF, la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i el Research Group in International Business and Economy (RISE).

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-05-21 20:29:35