Millora de productes i serveis a la Càtedra

Mitjançant l’aplicació de:

 • Anàlisi de Cicle de Vida (ACV): anàlisi dels impactes ambientals potencials d’un producte o servei al llarg del seu cicle de vida, seguint els estàndards ISO 14040 i 14044, reconeguts internacionalment.
 • Anàlisi de costos del cicle de vida (Life Cycle Costs, LCC) juntament amb un ACV complementari: l’LCC resumeix tots els costos associats al cicle de vida d’un producte coberts directament per un o més actors involucrats en el cicle de vida dels productes, incloses les externalitats anticipades per ser internalitzades en decisions rellevants en el futur.
 • Estudis d’avaluació del cicle de vida social (Social Life Cycle Assessment, S-LCA) juntament amb un ACV complementari: l’S-LCA és un mètode que es pot fer servir per avaluar els aspectes socials i sociològics dels productes, els seus impactes positius reals i potencials i també els impactes negatius al llarg del cicle de vida.
 • Ecodisseny: introducció de criteris ambientals en el procés de desenvolupament de productes o serveis amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte al llarg del seu cicle de vida.
 • Ecoinnovació: un nou enfocament comercial que promou la sostenibilitat al llarg de tot el cicle de vida d’un producte, alhora que impulsa el rendiment i la competitivitat d’una empresa.
 • Contractació pública amb criteris ecològics: compres verdes a través del desenvolupament i la implementació de criteris ambientals per al procés de licitació d’un producte o servei.
 • Economia circular: mesurament de la circularitat i promoció de diferents opcions de circularitat per a empreses i productes.

L’spin-off tecnològica de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF, Cyclus Vitae Solutions, S.L., va ser creada l’any 2010 per iniciativa de la Càtedra i del Grup Igualada Recerca (GIR) de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI-UPC), sota la direcció del Dr. Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra. Va establir-se amb la vocació clara de brindar solucions pràctiques per satisfer les demandes d’institucions públiques i privades, universitats i altres centres tecnològics i empreses, en línia amb la missió d’ESCI-UPF.

L’spin-off de la Càtedra és una empresa innovadora de serveis orientada a assessorar les empreses en la minimització dels seus impactes sobre el medi ambient i en la incorporació d’aspectes socials i econòmics per assolir una visió més sostenible. Ofereix solucions innovadores basades en la perspectiva de cicle de vida i reuneix l’experiència adquirida al llarg dels anys pels investigadors de la Càtedra en el camp de la millora ambiental de productes i de processos. Allò que la Càtedra desenvolupa dins dels seus projectes de recerca es pot replicar a través de projectes de consultoria en la seva spin-off.

Proporciona:

 • Experiència en ecodisseny, Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), càlcul de la petjada de carboni, ecoetiquetes i comunicació ambiental
 • Capacitat d’innovació, ja que forma part de les comunitats científiques més prestigioses i duu a terme ambiciosos projectes europeus
 • Poder d’atracció, ja que estableix un diàleg permanent amb organitzacions estatals, empresarials i civils
 • Internacionalitat per trobar solucions globals
 • Experiència i compromís amb els clients a través de col·laboracions sòlides

Des de la seva creació, Cyclus ha portat a terme projectes destacats que inclouen l’ACV dels productes plàstics de Granic® [compostos plàstics i masterbatches (concentrats de color) minerals] produïts a la seva planta de Barcelona, i el càlcul de la petjada de carboni de productes reconeguts pel “Premi Catalunya d’Ecodisseny 2016” de l’Agència de Residus de Catalunya.
Gràcies a l’experiència i la versatilitat dels seus membres, és capaç d’oferir solucions tecnològiques innovadores, de manera que es converteix en soci estratègic dels seus clients. Per a més informació: info@cyclusvitae.com.

 

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-05-21 21:36:54