Des de la Càtedra, participem en xarxes formals i informals que tinguin com a objectiu l’avenç i l’intercanvi de coneixement en gestió de cicle de vida..

Habitat UNI es l’associació d’ONU-Hàbitat amb universitats d’arreu del món. ONU-Hàbitat és el Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans, que treballa per un futur urbà millor i està destinat a promoure el desenvolupament d’assentaments humans sostenibles des del punt de vista social i ambiental, com també a proporcionar habitatge adequat. En les aliances de l’UNI, ONU-Hàbitat actua com un catalitzador, facilitant les col·laboracions entre les universitats i altres socis de l’agenda.

La Iniciativa del Cicle de Vida (Life Cycle Initiative) és un partenariat públic-privat, de múltiples parts interessades, que permet l’ús global del coneixement del cicle de vida fidedigne per part de decisors públics i privats.

Organitzada i englobada al PNUMA, és un punt de trobada entre usuaris i experts en enfocaments de cicle de vida. Proporciona un fòrum global per garantir un procés de creació de consens basat en la ciència, per tal de basar les decisions i les polítiques en la visió compartida de la sostenibilitat com a bé públic. Ofereix una opinió autoritzada sobre eines i enfocaments sòlids mitjançant la participació de diverses parts interessades (inclosos governs, empreses, organitzacions científiques i de la societat civil). La Iniciativa facilita l’aplicació del coneixement del cicle de vida en l’agenda global de desenvolupament sostenible amb la finalitat d’assolir els objectius globals d’una manera més ràpida i eficient.

La iniciativa Sustainable Development Solutions Network (SDSN) es va endegar l’any 2012. Opera sota els auspicis de les Nacions Unides per mobilitzar l’experiència científica i tècnica en suport dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Promou enfocaments integrats per tal d’implementar els ODS i l’Acord de París sobre Canvi Climàtic, a través de l’educació, la recerca, l’anàlisi de polítiques i la cooperació global.

Construction21 és una plataforma destinada a facilitar la innovació i la divulgació de bones pràctiques entre professionals, autoritats públiques, investigadors i acadèmics que treballen en el sector de la construcció sostenible. En aquest sentit, serveix com a plataforma perquè empreses locals i internacionals de construcció sostenible puguin establir xarxes, construir relacions i compartir noves idees, experiències i solucions pràctiques en l’evolució d’aquesta indústria.

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-06-25 16:20:41