Els estudis realitzats en el marc de la Càtedra UNESCO tracten la gestió de la sostenibilitat des d’una perspectiva de cicle de vida, centrant-se en les ciències ambientals i l’enginyeria ambiental i/o incloent-hi aspectes socials i econòmics a més dels ambientals.

L’activitat de recerca inclou el desenvolupament metodològic i l’aplicació en àrees com: ACV, ecodisseny, ecoetiquetes, declaracions mediambientals, ecoinnovació, sostenibilitat, economia circular i màrqueting ambiental.

Les línies de recerca a la Càtedra s’estructuren d’acord amb un eix sectorial: agroalimentari, gestió de residus, construcció sostenible i nous materials, principalment.

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-05-21 20:29:23