El Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta (CAR/PS) és un centre de cooperació internacional amb els països mediterranis en matèria de desenvolupament i innovació del sector productiu i la societat civil a partir de models de consum i producció més sostenibles.

El Centre porta a cap la seva funció en el marc del Pla d’Acció per a la Mediterrània (PAM), que pertany al Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).

Llegir més

La Plataforma audiovisual UNESCO va ser creada el maig del 2004 per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) amb la missió principal de contribuir a l’execució del pla d’acció de la Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural.

La plataforma facilita l’intercanvi de programes audiovisuals culturalment diversos per fomentar la circulació de la informació internacionalment, l’expressió de la diversitat cultural i el diàleg intercultural a través del contingut audiovisual.

Llegir més

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-06-25 16:04:06