La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF ofereix diferents cursos sobre millora ambiental de productes, tant a la comunitat interna d’ESCI-UPF com a aquelles empreses que ho desitgin. En funció de les necessitats dels assistents, se’n poden adaptar els continguts i la durada.

  • Anàlisi de Cicle de Vida (ACV): formació introductòria i avançada en la metodologia ACV
  • Ecodisseny: conceptes generals i aplicació pràctica del disseny ecològic a través de l’anàlisi ambiental i la implementació d’estratègies d’ecodisseny
  • Declaracions Ambientals de Productes (DAP; Environmental Product Declaration, EPD): informació ambiental de productes que fan servir etiquetes ambientals
  • Economia circular: cursos conceptuals i aplicats per portar l’economia circular a la pràctica
  • Contractació pública amb criteris ecològics: compres verdes a través del desenvolupament i la implementació de criteris ambientals per al procés de licitació d’un producte o servei
  • Esdeveniments ecològics (greening events): conceptes generals i aplicacions pràctiques per reduir l’impacte ambiental causat pels esdeveniments

La Càtedra UNESCO ESCI-UPF ofereix diversos tallers sobre millora ambiental de productes, tant a les instal·lacions d’ESCI-UPF com a les empreses: Introducció a l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), Curs avançat en Anàlisi de Cicle de Vida, Introducció a l’ecodisseny, Comunicació ambiental de productes i serveis i Introducció al software GaBi (software d’ACV), entre d’altres.

La comunicació dels impactes ambientals a través de Declaracions Ambientals de Productes (DAP) és una àrea en constant creixement des de la introducció de la Política Integrada de Productes (Integrated Product Policy, IPP), una iniciativa de la Unió Europea (UE). Inclou:

  • Desenvolupament de criteris per a ecoetiquetes: definició de les regles per a la concessió d’ecoetiquetes de Tipus I i Tipus II
  • Declaracions Ambientals de Productes (DAP; Environmental Product Declaration, EPD): desenvolupament d’ecoetiquetes de Tipus III i regles de categories de productes
  • Petjada Ambiental de Producte (Product Environmental Footprint, PEF): desenvolupament d’un mesurament d’indicadors múltiples dels impactes per identificar compensacions i prendre millors decisions estratègiques
  • Petjada de carboni i hídrica: desenvolupament de la metodologia i Regles de Categoria de Producte (Product Category Rules, PCR)

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-06-25 14:37:06