L’equip de la Càtedra UNESCO està format per un grup internacional d’investigadors especialitzats en l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), l’ecodisseny i l’ecoetiquetatge aplicats a diferents sectors. Així mateix, una part de l’equip és especialista en l’avaluació ambiental de plans i programes (Avaluació Ambiental Estratègica) i de projectes (Avaluació d’Impacte Ambiental) aplicats a energies renovables i residus, entre d’altres. El grup inclou també investigadors externs que fan col·laboracions o estades regulars, que la Càtedra encoratja.

El grup de recerca està dirigit pel Dr. Fullana i Palmer, que fou nomenat director de la Càtedra el maig del 2011 i és pioner en el desenvolupament i la implementació de la metodologia ACV i un científic de renom nacional i internacional en aquest camp.

En funció de les necessitats dels projectes de recerca que es duen a terme a la Càtedra, l’equip es complementa amb la col·laboració puntual d’altres professionals dels àmbits administratiu i de comunicació.

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-06-25 14:52:36