Dra. Laura Batlle-Bayer

Formació acadèmica

Llicenciatura en Enginyeria Tècnica Agrícola (UPC),

Màster en Maneig de Recursos Naturals (WUR)

Gestió Mediambiental (IUSC)

Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Activitat professional

Laura Batlle-Bayer realitza la seva tesi doctoral, dirigida pel Dr. Pere Fullana i Palmer, dins el projecte CERES-ProCon. La tesi, emmarcada dins el Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea i finançada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, pretén avaluar la sostenibilitat de les dietes alimentàries. Anteriorment ha treballat com a consultora a Blonk Consultants, realitzant avaluacions ambientals de productes alimentaris usant la metodologia de l'anàlisi de cicle de vida. També ha treballat com a investigadora en projectes relacionats amb el canvi climàtic i canvis de l'ús de sòls a la Universitat d'Utrecht (UU). Així mateix, va obtenir una beca d'investigació per a un any al Centre Internacional ISRIC.

 

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-07-20 12:22:20