Expansió de la col·laboració estratègica amb socis i disseny d’eines comercials

La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF manté aliances i acords de col·laboració amb institucions de recerca, organitzacions sense ànim de lucre, empreses estatals o organismes públics i entitats del sector privat en l’àmbit nacional i internacional. Durant la seva existència, la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF ha establert un nombre considerable d’acords amb altres institucions:

 • Ecoembes - Ecoembalajes España, S.A. (Espanya): organització sense ànim de lucre dedicada a dissenyar i executar sistemes creats específicament per a la recollida i recuperació selectiva d’envasos i residus d’envasos, per al tractament posterior i la millora d’aquests residus. Dona suport a candidats de doctorat a la Càtedra, a través del Programa de Doctorat Industrial de la Càtedra

 • Associació UNESCO Igualada (Catalunya, Espanya), sòcia de la Plataforma Electrònica Audiovisual de la UNESCO: la col·laboració té com a objectiu difondre el contingut audiovisual de la plataforma per tal d’aconseguir una major conscienciació ambiental, especialment en l’àmbit del canvi climàtic
 • International Life Cycle Academy (ILCA): esforç de col·laboració mundial per proporcionar oportunitats de formació de gran qualitat en l’anàlisi de sostenibilitat de cicle de vida. L’ILCA col·labora amb la Càtedra en l’oferta de cursos de formació conjunta a la comunitat internacional per difondre la perspectiva de cicle de vida entre investigadors i professionals en l’àmbit internacional
 • Generalitat de Catalunya (Catalunya, Espanya): reconeixement com a grup de recerca consolidat per AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Cataluña, obtingut el 2018
 • CADS - Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (Catalunya, Espanya): membre del grup d’experts en canvi climàtic
 • ACR - Agència Catalana de Residus (Catalunya, Espanya): desenvolupament projectes per a l’ACR
 • Ajuntament de Lloret de Mar (Catalunya, Espanya): unió d’esforços per dur a terme propostes de projectes competitius
 • Fira Barcelona (Catalunya, Espanya): unió d’esforços per a l’Smart World City Expo i el Barcelona Building Construmat
 • Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) (Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenibles): centre de cooperació internacional amb els països mediterranis en matèria de desenvolupament i innovació del sector productiu i la societat civil a partir de models de consum i producció més sostenibles
 • Un exemple de l’actual col·laboració és el desenvolupament d’un taller de formació sobre ACV al Líban i la seva aplicació al sector alimentari en col·laboració amb la Iniciativa del Cicle de Vida UNEP-SETAC
 • UN Environment (ONU Medi Ambient): la col·laboració entre la Càtedra i UN Environment té com a objectiu crear el primer document d’orientació sobre indicadors ambientals clau per al sector privat del turisme
 • Industry and Value Chain Unit. Sustainable Lifestyles, Cities and Industry Branch (Unitat d’Indústria i Cadena de Valor. Branca d’Estils de vida, ciutats i indústria sostenibles), d’UN Environment: programa financer a petita escala destinat a l’organització d’un taller per determinar els indicadors ambientals clau per al turisme sostenible en el sector privat
 • UN-Habitat UNI: la Càtedra és ara membre d’UNI, el principal mecanisme d’ONU-Hàbitat per establir aliances amb acadèmics i investigadors arreu del món. La col·laboració va sorgir en l’elaboració de la nova Guia d’Indicadors Ambientals per al sector del turisme privat
 • Life Cycle Initiative (UN Environment-SETAC): col·laboració des de la seva fundació amb la Iniciativa del Cicle de Vida (www.lifecycleinitiative.org/). S’han establert dos acords financers a petita escala i un acord de cooperació per a projectes
 • Union for the Mediterranean (UfM): membres del grup d’experts sobre canvi climàtic
 • Sustainable Development Solutions Network (SDSN): xarxa mundial independent de centres de recerca, universitats i institucions tècniques amb l’objectiu de mobilitzar coneixements científics i tècnics per a la resolució de problemes en relació amb el desenvolupament sostenible. Actualment, la Càtedra és membre d’SDSN i de la xarxa SDSN nacional, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-06-25 15:22:58