El Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (CAR/PS) és un centre de cooperació internacional amb els països mediterranis en matèria de desenvolupament i innovació del sector productiu i la societat civil a partir de models de consum i producció més sostenibles.

El Centre porta a cap la seva funció en el marc del Pla d’Acció per a la Mediterrània (PAM), que pertany al Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).

El CAR/PS es va establir l’any 1996 mitjançant un acord de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Generalitat de Catalunya. L’establiment del Centre es basa en una decisió acordada per les parts contractants del Conveni per a la Protecció del Medi Marí i la Regió Costanera del Mediterrani (conegut com a Conveni de Barcelona), que constitueix el marc legal en què opera el PAM.

Així mateix, a partir de l’any 2009 el Conveni d’Estocolm sobre contaminants orgànics persistents (COP) s’afegeix al marc d’actuació del CAR/PS, ja que el Centre és designat centre regional per les parts contractants del Conveni per a la seva aplicació. D’aleshores ençà, aquest tipus de contaminants s’inclou com a prioritat en una gran part de les activitats del CAR/PS.

El CAR/PS treballa per fomentar capacitats i per contribuir a l’intercanvi de coneixements en àmbits com:

  • L’adopció de la producció neta i la prevenció de la contaminació com a factor de competitivitat i de rendiment econòmic per a les pimes
  • La reducció de la generació de substàncies químiques perilloses i el seu ús mitjançant les millors tècniques disponibles (MTD) i les millors pràctiques ambientals (MPA)
  • La promoció d’iniciatives per a la innovació i el foment de l’emprenedoria que contribueixin a un estil de vida més saludable i més sostenible per a la ciutadania
  • La introducció de criteris ambientals en els processos de compra de les organitzacions (compra pública verda)
  • La introducció del concepte de sostenibilitat en els currículums de les universitats i les escoles de negocis
  • La incorporació de l’educació sobre consum i estils de vida sostenibles en els plans de treball de les organitzacions de la societat civil

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-06-25 15:08:45