plataforma audiovisual UNESCO

La Plataforma audiovisual UNESCO va ser creada el maig del 2004 per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) amb la missió principal de contribuir a l’execució del pla d’acció de la Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural.

La plataforma facilita l’intercanvi de programes audiovisuals culturalment diversos per fomentar la circulació de la informació internacionalment, l’expressió de la diversitat cultural i el diàleg intercultural a través del contingut audiovisual. Mitjançant aquesta tasca afavoreix:

  • Un espai virtual de diàleg intercultural en línia en el qual es puguin visualitzar imatges i obres audiovisuals de totes les cultures del món i que contribueixi a la circulació d’informació i al coneixement entre països i regions
  • L’obertura dels cercles –sovint tancats– de distribució de continguts audiovisuals a creadors de països que no són generadors tradicionals d’imatges
  • Una eina eficaç per a productors de contingut audiovisual de països en desenvolupament destinada a donar visibilitat a les seves creacions i així augmentar les seves possibilitats de difusió en l’àmbit internacional
  • La millora de la qualitat dels continguts audiovisuals oferts a les audiències en els àmbits local, nacional i internacional
  • La proposta d’un lloc de trobada global entre productors, realitzadors i distribuïdors, entre altres actors implicats en el procés de la comunicació audiovisual. En aquest sentit, treballa en dos nivells:
    • En un nivell individual, directors independents, productors i distribuïdors poden fer servir aquesta eina i promoure ells mateixos el seu treball
    • En un nivell institucional, la UNESCO i els seus socis poden estimular la distribució dels materials de la plataforma mitjançant els locutors, xarxes de distribució, festivals, institucions culturals i altres socis

Actualment, la Plataforma Audiovisual UNESCO la gestiona:

Associació UNESCO d’Igualada
Carrer Sant Pau, 9. 08700 Igualada (Barcelona)
(+34) 692 563 907. info@unesco-audiovisual-ep.org
http://www.unesco-audiovisual-ep.org/

 

 

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-05-21 21:15:05